Week van de Mediawijsheid

Gepubliceerd op: 13 november 2017 11:00

Van 17 tot en met 24 november 2017 is het de Week van de Mediawijsheid. Het thema van dit jaar is ‘Generatie Media: samen mediawijs’. De hele week staat in het teken van online gedrag en mediawijze vaardigheden.

Media is overal

Elk kind maakt gebruik van tv, internet, apps, games of smartphones. Mediawijs zijn is steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

MediaMasters is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Mediawijzer.net is opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

MediaMasters bestaat uit twee onderdelen:

  • de Game (zowel voor thuis als voor op school)
  • de Club (speciaal bestemd voor schoolklassen die (gratis) lid kunnen worden van de Club

MediaMasters Game

De MediaMasters Game is een gratis, mediawijsheidsspel voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. De Game is een onderdeel van MediaMasters 2017/2018 en wordt gespeeld tijdens de Week van de Mediawijsheid van 17 t/m 24 november 2017.

Ook dit jaar is de Bibliotheek weer goed vertegenwoordigd in dit mediawijsheidspel voor groep 7 en 8 in het basisonderwijs. In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek is voor dit spel een speciale bibliotheekopdracht ontwikkeld om extra punten te verdienen. 

Samen met het onderwijs werken wij aan 21e-eeuwse vaardigheden

Bibliotheek Het Groene Hart richt zich samen met scholen in de regio op het onderwijs van de toekomst waarbij 21e-eeuwse vaardigheden een grote rol spelen. Denk aan: kritisch denken, creatief denken, probleemoplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking (dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen) en mediawijsheid. Het onderwijs van de toekomst maakt kinderen nieuwsgierig, flexibel en creatief.

Ouderavond: uw kind op internet

Wilt u een ouderavond organiseren samen met de Bibliotheek rond mediawijsheid? Neem dan contact op met Marjo Geuijen, onderwijsspecialist Bibliotheek Het Groene Hart, via: marjo@regiobibliotheekhetgroenehart.nl

Lees hier het verslag van de ouderavond die in oktober werd gehouden.