Gemeente Montfoort vraagt inwoners om mee te denken over ‘de nieuwe bibliotheek’

Gepubliceerd op: 26 maart 2019 08:30

Bibliotheek Het Groene Hart roept alle betrokkenen op om de vragenlijst van de gemeente Montfoort in te vullen. Een mooie kans om je wensen voor een toekomstige bibliotheek door te geven! Invullen kan t/m 30 maart.

Als Bibliotheek Het Groene Hart hopen wij dat de gemeente Montfoort ook het samenwerkingsconvenant ondertekent dat de gemeenten Oudewater en Woerden in januari 2019 al ondertekenden. Het samenwerkingsconvenant gaat uit van een basisdienstverlening die aansluit bij de bibliotheekwet (Wet Stelsel van Openbare Bibliotheekvoorzieningen) met o.a.:

Sluiting in 2015 en nieuwe plannen

In november 2015 sloten de openbare bibliotheekvoorzieningen in Montfoort en Linschoten hun deuren als gevolg van bezuinigingen. Het huidige college van B&W in Montfoort heeft in het hoofdlijnenakkoord aangegeven dat de bibliotheekfunctie terug moet komen in de gemeente Montfoort. Of dit een openbare bibliotheek wordt of anders en wanneer; daarvoor wordt momenteel een visie en actieplan ontwikkeld.