Bibliotheek Oudewater opent Taalpunt

Gepubliceerd op: 8 augustus 2017 18:20

4 september, in de Week van Alfabetisering, opent in Bibliotheek Oudewater een Taalpunt voor iedereen die moeite heeft met lezen en schrijven en dit graag wil veranderen.

Taalspecialist Els van Steenbeek houdt dan elke maandag van 15:00-17:00 uur inloopspreekuur. Samen met Els bepalen mensen met een taalvraag wat een passend traject is om beter te worden in taal. Zo kan iemand gekoppeld worden aan een Taalvrijwilliger of tips krijgen om zelfstandig aan de slag te gaan. En ook Taalvrijwilligers die vragen hebben over het begeleiden van een Taalvrager, kunnen bij Els terecht tijdens
het inloopspreekuur.

Bibliotheek Oudewater vult haar collectie aan met boeken van Succes!, een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven.

Taalhuis Het Groene Hart

Het Taalpunt Oudewater hoort bij Taalhuis Het Groene Hart. In Nederland kunnen 1 op de 9 mensen tussen de 16 en 65 jaar niet goed Nederlands lezen, schrijven en spreken. En dat terwijl taal zo belangrijk is om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Voor Bibliotheek Het Groene Hart reden genoeg om in 2015 Taalhuis Het Groene Hart op te starten, een samenwerking in de gemeentes Oudewater, Montfoort en Woerden.

Leer lezen en schrijven met het Taalhuis

Het Taalhuis is er voor mensen met Nederlands als moedertaal en voor anderstaligen. Bent of kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Kom langs bij het inloopspreekuur van het Taalpunt in de Bibliotheek Oudewater of Woerden, stuur een email naar taalhuis@regiobibliotheekhetgroenehart.nl of bel 06-57953644.