Ouderavond: uw kind op internet

Gepubliceerd op: 9 november 2017 11:09

Op dinsdag 10 oktober waren Marjo Geuijen en Sjannie Smits, onderwijsspecialist en mediacoach van Bibliotheek Het Groene Hart, als sprekers te gast op de St. Jozefschool in Oudewater. 28 aanwezige ouders kregen informatie over media, mediagebruik door kinderen, mediawijsheid en begeleiding van kinderen op internet.

De Bibliotheek werkt o.a. met de St. Jozefschool samen aan mediawijsheid door middel van het Nationaal Media Paspoort. Een mediacoach van de Bibliotheek begeleidt de school. Op de ouderavond werd het belang benadrukt van de noodzaak tot begeleiding van kinderen op internet. Dat het onderwerp leeft bij ouders, bleek duidelijk uit de heftige discussies en reacties.

21e-eeuwse vaardigheden

Bibliotheek Het Groene Hart richt zich samen met scholen in de regio op het onderwijs van de toekomst waarbij 21e-eeuwse vaardigheden een grote rol spelen. Denk aan: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking (dit is het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen) en mediawijsheid.

Het onderwijs van de toekomst maakt kinderen nieuwsgierig, flexibel en creatief. Naast taal- en digitale vaardigheden, hebben wij in ons onderwijsaanbod voor scholen veel aandacht voor persoonsontwikkeling, sociale vaardigheden en burgerschap. 

Het Nationaal Media Paspoort

Het Nationaal Media Paspoort is een onderdeel van het programma-aanbod 21e-eeuwse vaardigheden. De lessen gaan in op het gebruiken van bronnen op internet, omgaan met sociale media en cyberpesten. Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of mobiele telefoons. Dit betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer media hun emoties aanspreken.

Ouderavond

Ook een ouderavond organiseren samen met de Bibliotheek rond mediawijsheid of
(voor-)lezen? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialist Marjo Geuijen: marjo@regiobibliotheekhetgroenehart.nl