Vrijwilligers gezocht voor Coderdojo Harmelen

Gepubliceerd op: 4 juli 2017 22:46

Voor de kinderen uit Harmelen uit groep 6, 7 en 8 wil de Bibliotheek Het Groene Hart in het dorpshuis gratis computerbijeenkomsten organiseren in de herfst van 2017. Kinderen trekken samen met elkaar op, onder begeleiding van een volwassene. Zo leren ze van elkaar wegwijs te worden op de computer. De bijeenkomsten zijn speciaal gericht op het kennis maken en zelf programmeren van computergames.

Er wordt gestart met drie zaterdagen, op 7 oktober, 4 november en 9 december. Om bij succes in 2018 door te gaan.

Hanh Vlooswijk en Jan-Hubert van Rensen zijn door de Bibliotheek benaderd om de Coderdojo's te organiseren. Om het breed toegankelijk te maken hebben we nog drie tot vijf vrijwilligers nodig. Het gaat om het begeleiden van een groep van circa vijf kinderen op één zaterdag per maand. De kinderen komen van 15.00 tot 17.30 uur bij elkaar. Als begeleider bent u er een half uurtje eerder. De basis is de kinderprogrammeertaal scratch (deze is gratis beschikbaar https://scratch.mit.edu). Bij voorkeur hebben we ouders van iedere basisschool uit Harmelen.

Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd goed met de computer leren omgaan? Heeft u enige affiniteit met computers? En kunt u één zaterdagmiddag per maand helpen? U kunt zich opgeven bij Jantine Jansen (Manager Publieke Dienstverlening Bibliotheek Het Groene Hart ) jantine@regiobibliotheekhetgroenehart.nl). Voor inhoudelijk vragen kunt u terecht bij Jan-Hubert van Rensen (06 1673 8533)