Met dyslexie naar het voortgezet onderwijs

Gepubliceerd op: 9 november 2017 10:35

Op 11 oktober organiseerde de Bibliotheek, samen met OnderwijsAdvies (www.onderwijsadvies.nl), een bijeenkomst over ‘met dyslexie naar het voortgezet onderwijs’. Zo’n 60 geïnteresseerden kregen in de Bibliotheek Woerden heldere, praktische informatie en tips.

Aandacht voor dyslexie via OnderwijsAdvies

Carola Oosterveer, psycholoog en dyslexiebehandelaar bij OnderwijsAdvies vertelde vanuit haar ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en begeleiding van leerlingen met dyslexie.

Wat is Dyslexie?

Dyslexie betekent dat iemand ‘ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling’ heeft. In het voortgezet onderwijs uit zich dit bijvoorbeeld bij het leren lezen en spellen van vreemde talen, zoals Engels en Frans. Dyslexie komt voor bij lage, normale én hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden, ondanks inzet en ijver. Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Als zij op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen die bij hen passen, dan zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit.

Aandacht voor dyslexie vanuit de Bibliotheek in het Makkelijk Lezen Plein

Joke Onnink, leesconsulent bij Bibliotheek het Groene Hart, vertelde hoe kinderen van 8 t/m 12 jaar met een leesprobleem in de Bibliotheek een “VIP-behandeling kunnen krijgen”.

Op een Makkelijk Lezen Plein staan leuke, spannende en makkelijk te lezen leesboeken samen met informatieve boeken met weinig tekst en veel illustraties op één plek. Alle materialen zijn met de omslag naar voren geplaatst, zodat kinderen niet tegen ruggen van boeken aankijken. Het vinden van al deze materialen kost de kinderen zo minder inspanning, waardoor ze met plezier gaan lezen. Plezier in lezen is een belangrijke stap voorwaarts om je later staande te kunnen houden in een maatschappij die sterk gericht is op lezen.  

Dyslexiepas

Kinderen kunnen de materialen van het Makkelijk Lezen Plein op hun lenerspas lenen. Voor kinderen met dyslexie bestaat de mogelijkheid om – op vertoon van hun dyslexieverklaring – een speciale pas aan te vragen. Het voordeel van die pas is, dat boeken automatisch voor 6 weken worden uitgeleend.

Ouderavond

Ook een ouderavond organiseren samen met de Bibliotheek rond mediawijsheid of
(voor-)lezen? Neem dan contact op met onze onderwijsspecialist Marjo Geuijen: marjo@regiobibliotheekhetgroenehart.nl