Mijn kind heeft (waarschijnlijk) dyslexie

Gepubliceerd op: 1 maart 2018 13:17

Informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen bij wie dyslexie is vastgesteld of ouders die een vermoeden hebben dat hun kind dyslexie heeft.

Met dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven moeizaam en het kost vaak veel energie. Helemaal los van hoe slim of intelligent iemand is. Soms kan een kind een tijdje prima meekomen op school totdat het lees- en schrijftempo omhoog gaat.

Dyslexie kan de schoolprestaties ernstig belemmeren, met als gevolg dat kinderen met dyslexie vaak slechter presteren (bijvoorbeeld op toetsen) dan dat ze eigenlijk kunnen. Vroegtijdige signalering, onderzoeken en eventuele behandeling van dyslexie is daarom erg belangrijk.

Voor wie is de informatieavond?

Ouders die vermoeden dat hun kind dyslexie heeft of die recentelijk gehoord hebben dat hun kind dyslectisch is.

Inhoud

 • Wat is dyslexie? 
 • Welke signalen geeft een kind af? Hoe uit dyslexie zich? Wat zijn de oorzaken? 
 • Wat is de normale leesontwikkeling van kleuters tot bovenbouw? 
 • Wat wordt er vanuit school verwacht van een kind? 
 • Wanneer wordt dyslexie vastgesteld?
 • Is behandeling mogelijk? 
 • Hoe werkt de vergoedingsregeling?
 • Wat kan de school doen? 
 • Wat is de rol van ouders?
 • Hoe kan de bibliotheek helpen?

En er is natuurlijk ruimte om vragen van ouders te beantwoorden.

 • Wanneer Maandag 12 maart
 • Waar Bibliotheek Woerden, Meulmansweg 27, Woerden
 • Tijd 19.30 – 21.15 uur
 • Aanmelden verplicht, via onderstaande knop
 • Kosten GRATIS