Successen en tips tijdens deskundigheidsbevordering Taalhuis Het Groene Hart

Gepubliceerd op: 30 november 2017 11:51

Taal(huis)vrijwilligers helpen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dit doen zij vaak één op één met een Taalvrager. Taalhuis Het Groene Hart organiseert enkele keren per jaar een deskundigheidsbevordering zodat Taal(huis)vrijwilligers vragen, tips en successen kunnen delen.

Vorige week kwamen in Bibliotheek Woerden 31 vrijwilligers van Taalhuis Het Groene Hart en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart bij elkaar, onder begeleiding van taalspecialist Els van Steenbeek.

Wat doet een Taal(huis)vrijwilliger eigenlijk?

Ook al zijn alle aanwezigen actief betrokken bij het Taalhuis, toch bleek het goed de rol van Taal(huis)vrijwilliger nogmaals met elkaar te bespreken. Bekende valkuil is namelijk om álles te willen regelen, terwijl de Taal(huis)vrijwilliger er vooral is om te helpen met taal, te ondersteunen, een luisterend oor te bieden en een toegangspoort te zijn tot de Nederlandse samenleving. Tip hierbij voor de Taal(huis)vrijwilliger: check regelmatig of je nog op het goede spoor zit. De taalvrager geeft aan wat hij/zij wil leren en welke stijl bij hem/haar past. Let vooral op de vorderingen die iemand maakt - hoe klein ook- en benoem deze.

Inspirerende verhalen

Naast tips werden ook succesverhalen uitgewisseld. Zoals de jonge vrouw uit het Midden-Oosten die op basisschoolleeftijd in het kader van gezinshereniging naar Nederland kwam. Op eigen kracht startte zij haar mbo-opleiding voor doktersassistente, in de laatste fase werd ze ondersteund door een Taalhuisvrijwilliger en inmiddels heeft ze een baan. Of de Fransman die met begeleiding van een Taalhuisvrijwilliger voldoende zelfvertrouwen opdeed om in een Nederlandstalig bedrijf aan de slag te gaan en gesprekken te voeren met de leerkracht van zijn kinderen

Workshop: gebruik niet alleen woorden

Nelleke Cohen, taalvrijwilliger bij Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart en oud-docente Nederlands als tweede taal, sloot de avond af met een workshop Total Physical Respons. Het eerste wat ze in haar presentatie zei, deed ze in een niet-bestaande taal om de aanwezigen duidelijk te maken hoe het voelt als je niets begrijpt van wat er wordt gezegd. Bij Total Physical Respons leer je iemand een taal door gesproken instructies direct uit te voeren: ga zitten, sta op, pak je boek, leg je tas onder de stoel. Maar denk hierbij vooral ook aan gekke handelingen om het interessant te houden en samen te lachen. “Want waar plezier is, wordt geleerd,” aldus Nelleke. “En heel belangrijk: houd rekening met het feit dat het verwerven van een nieuwe taal tijd en vooral veel energie kost. Heb begrip voor het feit dat men thuis vaak in de moedertaal spreekt, omdat dat de taal is waarin je je emoties uit. Geef de ander de tijd en denk niet dat iemand niets leert als hij of zij niet meteen tot taalproductie komt.”