Bibliotheek Het Groene Hart heeft Keurmerk Mediawijsheid

Gepubliceerd op: 20 juni 2017 11:58

Bibliotheek Het Groene Hart is sinds het voorjaar 2017 in het bezit van Het Nationale Keurmerk Mediawijsheid.

Dit keurmerk geeft aan dat de Bibliotheek Het Groene Hart het belang van de ontwikkeling van mediawijsheid bij jeugd, ouders en andere volwassenen onderkent en dit in het beleid heeft opgenomen. Wij hebben een gecertificeerd Nationaal MediaCoach in dienst als professioneel aanspreekpunt en initiator van mediawijsheidprojecten. De Nationaal MediaCoach heeft de Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt elk jaar deel aan het terugkomprogramma.